HISTORIE A SOUČASNOST ZO ČZS V ČÍŽOVÉ

Zahradničení má hluboké kořeny,

pramení z dob, kdy jsme začali s pěstováním rostlin. Již tehdy nám zdravé porosty, plné záhony a kvetoucí rostliny činily potěšení, naznačovaly bohatou úrodua větší šanci na přežití, o které dnes nejde, ale radost ze zahrady zůstává....Českosl.svaz zahrádkářů a ovocnářů vznikl v roce 1957 na základech předchozí org. "Jednota zahrádkářů"

 

V Čížové byl Český zahrádkářský svaz založen v roce 1983

"Otcem" myšlenky založit v Čížové organizaci zahrádkářů byl p.Jos.Chmela z Čížové, tehdy člen pís.organizace svazu zahrádkářů, který návrh předložil předsedovi MNV.

V obecních kronikách je uvedeno-citace:

V sobotu 5.března 1983 v 10:00 hod. se schází v pohostinství " Na Knížecí" 15 zájemců na přípravné schůzi této, kdysi v obci již existující, zájmové organizace. Zájemcům-bezzemkům má být přiděleno 4 ary pozemku v lokalitách pod hrází rybníka Nesejt a v cípu před železn. nadjezdem .

Ve čtvrtek 2. června ve 20:00 hod. se konala v klubovně u Štálichů ustavující schůze,

přicházejí další zájemci, vyplňují přihlášky a Z.O. vstupuje v jednání s Geodezií neb je třeba vyměřit pozemky. Na podzim je již naše organizace registrována u nadřiz. orgánů a je proveden hromadný nákup ovocných stromků pro podzimní výsadbu.

Český zahrádkářský svaz Z.O. Čížová má již na konci r. 1985 80 členů, i když někteří krátce po přihlášení zase odešli ( asi 25). konaly se 3 členské schůze, 6 výborových a 2x se sešla revizní komise. Zahrádkářská osada v předoticích odstoupila od svých původních záměrů a pozemky přenechala na požádání tamního MNV k výstavbě rod. domků. Plánované a plakátované 2 zájezdy  se pro malý počet zájemců neuskutečnily. Odpracováno bylo 120 hod pro potřeby MNV, 170 hod. pro zkrášlení obce.

I. ročníku soutěže "Rozkvetlá ulice" se zúčastnilo 20 členů. 

 

A současnost?

Český zahrádkářský svaz patří k největším občanským sdružením v ČR, složené z cca 2700 základ. a 17 specializ.organizací, které mají svoji právní subjektivitu a sdružení téměř 170 tis. členů se zájmem o pěstování rostlin, hájí zájmy svých členů, kterým zajišťuje odborné poradn, právní pomoc, podílí se na jejich vzdělávání včetně dětí, vydává publikace, pořádá přednášky, školení, instruktáže, výstavy, zájezdy, dětské soutěže a mnohé další.

 

Základní organizace ČZS v Čížové má nyní 20 členů a  členská základna se omladila.  Kromě schůzové a běžné činnosti jsou téměř každoročně pořádány Zahrádkářské plesy s tématickou výzdobou sálu, bohatou "zahrádkářskou" tombolou, s předtančením... doposud s dobrou účastí z obce i širšího okolí.

Tradičně jsou pořádány Výstavy ovoce a zeleniny s doplněním květin - vše výpěstky členů a dalších občanů obce, včetně exponátů připravených dětmi ze základní školy, včelařů, s výstavkou kaktusů, léčivých bylinek a chryzantém s možností jejich koupě návštěvníky.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

vítáme vás Zahrádkáření má hluboké kořeny

 

Pramení z dob, kdy jsme začali s pěstováním rostlin.

Již tehdy nám zdravé porosty, plné záhony a kvetoucí rostliny činily potěšení, naznačovaly bohatou úrodu a větší šanci na přežití.

Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahrady zůstává.