HISTORIE A SOUČASNOST ZO ČZS V ČÍŽOVÉ

Zahradničení má hluboké kořeny,

pramení z dob, kdy jsme začali s pěstováním rostlin. Již tehdy nám zdravé porosty, plné záhony a kvetoucí rostliny činily potěšení, naznačovaly bohatou úrodua větší šanci na přežití, o které dnes nejde, ale radost ze zahrady zůstává....Českosl.svaz zahrádkářů a ovocnářů vznikl v roce 1957 na základech předchozí org. "Jednota zahrádkářů"

 

V Čížové byl Český zahrádkářský svaz založen v roce 1983

"Otcem" myšlenky založit v Čížové organizaci zahrádkářů byl p.Jos.Chmela z Čížové, tehdy člen pís.organizace svazu zahrádkářů, který návrh předložil předsedovi MNV p. Jos. Keřlíkovi.

V obecních kronikách je uvedeno-citace:

V sobotu 5.března 1983 v 10:00 hod. se schází v pohostinství " Na Knížecí" 15 zájemců na přípravné schůzi této, kdysi v obci již existující, zájmové organizace. Zájemcům-bezzemkům má být přiděleno 4 ary pozemku v lokalitách pod hrází rybníka Nesejt a v cípu před železn. nadjezdem za Řehořů ve Zlivicích. Za předsedu je navržen Chmela Jos., za jednatele keřlík Jos., za hospodářku B. Zelenková.

Ve čtvrtek 2. června ve 20:00 hod. se konala v klubovně u Štálichů ustavující schůze,

přicházejí další zájemci, vyplňují přihlášky a Z.O. vstupuje v jednání s Geodezií neb je třeba vyměřit pozemky. Na podzim je již naše organizace registrována u nadřiz. orgánů a je proveden hromadný nákup ovocných stromků pro podzimní výsadbu.

Český zahrádkářský svaz Z.O. Čížová má již na konci r. 1985 80 členů, i když někteří krátce po přihlášení zase odešli ( asi 25). konaly se 3 členské schůze, 6 výborových a 2x se sešla revizní komise. Zahrádkářská osada v předoticích odstoupila od svých původních záměrů a pozemky přenechala na požádání tamního MNV k výstavbě rod. domků. Plánované a plakátované 2 zájezdy  se pro malý počet zájemců neuskutečnily. Odpracováno bylo 120 hod pro potřeby MNV, 170 hod. pro zkrášlení obce.

I. ročníku soutěže "Rozkvetlá ulice" se zúčastnilo 20 členů. 1.místo získal přítel Josef Chmela Čížová, 2.místo K.Novák N.Ves a Josef Melichar Zlivice, 3.místo p. Kroupová Čížová, 4.místo př. Jos. Popelka Čížová, 5.místo př.pí Tajčovská Čížová, 6.místo Jana Suková Čížová, 7.místo pí Čapková Nová Ves.

 

A současnost?

Český zahrádkářský svaz patří k největším občanským sdružením v ČR, složené z cca 2700 základ. a 17 specializ.organizací, které mají svoji právní subjektivitu a sdružení téměř 170 tis. členů se zájmem o pěstování rostlin, hájí zájmy svých členů, kterým zajišťuje odborné poradn, právní pomoc, podílí se na jejich vzdělávání včetně dětí, vydává publikace, pořádá přednášky, školení, instruktáže, výstavy, zájezdy, dětské soutěže a mnohé další.

 

Zákl.org.ČZS v Čížové má nyní 20 členů, členská základna se omladila. Letos na podzim je výbor složen z předsedy př. Lubomíra Šimka, tajemníka a delegáta ÚS př. Stanislava Máry, pokladníka př. Ing.Zuzany Pšeničkové.  Kromě schůzové a běžné činnosti jsou téměř každoročně pořádány Zahrádkářské plesy s tématickou výzdobou sálu, bohatou "zahrádkářskou" tombolou, s předtančením... doposud s dobrou účastí z obce i širšího okolí.

Tradičně jsou pořádány Výstavy ovoce a zeleniny s doplněním květin - vše výpěstky členů a dalších občanů obce, včetně exponátů připravených dětmi ze základní školy, včelařů, s výstavkou kaktusů, léčivých bylinek a chryzantém s možností jejich koupě návštěvníky.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

vítáme vás Zahrádkáření má hluboké kořeny

 

Pramení z dob, kdy jsme začali s pěstováním rostlin.

Již tehdy nám zdravé porosty, plné záhony a kvetoucí rostliny činily potěšení, naznačovaly bohatou úrodu a větší šanci na přežití.

Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahrady zůstává.