30. výročí založení zákl. organizace Čes. svazu zahrádkářů v Čížové (08.06.2013)

08.06.2013 00:00
30. výročí založení zákl. organizace Čes. svazu zahrádkářů v Čížové si připomněli v sobotu 8. června 2013 její členové, hosté a občané malou slavností -sázení stromu Platanu javorolistého u křižovatky před budovou bývalého kláštera v Čížové. Po vystoupení žákyň ZŠ v Čížové s kulturní vložkou přednesl starosta obce svůj příspěvek inspirovaný knihou Zahradníkův rok od K.Čapka a poděkoval zahrádkářům za jejich přínosnou činnost. Vlastního dosazení stromu se po krátkém vyjádření o svém zahrádkaření ujal rodák z Čížové - Bošovic Ing. arch. Josef Pleskot, jeden z nejuznávanějších českých architektů současnosti, kterému s konečnou úpravou okolí zasazeného stromu pomohl starosta obce Ing. T. Korejs a ředitel ZŠ Mgr. V. Šálek. Poblíž stromu na památku jeho zasazení byl umístěn kámen s pamětní destičkou.  Členové spolku s hosty následně oslavili své výročí na malém posezení v restauraci U Štálichů, kde „služebně“ nejstarším členům organizace – přátelům Josefu Chmelovi, Václavu Bílkovi a Josefu Vaňkovi z Čížové byl předán malý upomínkový dárek s kytičkou jako poděkování za jejich trvalou činnost a aktivitu ve spolku, rovněž i dlouholetým členům – přátelům Františku Řehořovi ze Zlivic a Boženě Zelenkové z Nové Vsi, kteří se slavnosti nemohli zúčastnit.

www.cizova.cz/foto/30-let-zalozeni-zahradkarske-organizace-v-cizove